Условия за ползване

Условия за ползване

 

1. С регистрацията си вие се задължавате да спазвате и да се придържате към нашите правила, услуги и приемливи политики и всички други условия свързани с вашето ползване на услугите на сайта и да ги уважавате. Вие се съгласявате, че няма да изпращате верижни съобщения, нежелани (junk) съобщения, рекламни, spam(спам) съобщения, агитацонни или пропагандни съобщения и материали и/или всякакъв вид покана за ползване на други Услуги или Продукти, предлагани извън сайта bgsex.net, на когото и да е друг потребител. Вие се съгласявате, че по никакъв начин няма да копирате, променяте, публикувате, разпространявате, показвате, продавате, предавате или възпроизвеждате съдържание и материал с авторски права, търговски марки, или други защитени частни информации, без изрично писмено запитване отправено към собственика на тази информация и неговото съгласие.

2. Публикувайки информация или съдържание за коeто и да е външнo на сайта bgsex.net пространство, вие автоматично декларирате и гарантирате пред притежателя на сайта и пред другите негови потребители, че имате правото и/или неотменимия, вечен, напълно платен и световен лиценз за ползването, копирането, показването и разпространяването на тази информация и съдържание, за произвеждането на производни произведения, или да включвате това съдържание или информация в други творби и се съгласявате да представите при необходимост необхотимите лицензи, подлицензи и резрешителни за действията описани по-горе.

3. Ползването на Услугите на сайта е изцяло на ваша отговорност и на ваш риск. Притежателят на сайта и неговите служители, директори, работници, агенти, съдружници и партньори не носят отговорност за евентуална вреда, която може да стане, в следствие на свързването ви (по какъвто и да е начин) с който и да е от потребителите на сайта (в това са включени и емоционалните, вербалните и физически нападения и насилия), по какъвто и да е начин.

4. Съгласявате се да не споделяте, публикувате или показвате на който и да е от потребителите на сайта, всякаква форма на обидни, клеветнически, нападателни, невярни, насилствени, оскверняващи, нецензурни, сексуално нападателни, заплашителни, безпокоителни, расистки или нелегални материали и съдържания, включително и не само, голи снимки на себе си или на други, порнографски снимки, фотографии и други подобни материали, и всички други видове незаконни и неприемливи материали. Притежателят на сайта си запазва правото да преценява по своя лична преценка кой материал отговаря на по-горе описаните характеристики и да премахне или изтрие тези материали от сайта по всяко време и без предупреждение.

5. Вие се съгласявате, че няма да ползвате услугите на сайта за други дейности, освен за предвидените от неговите създатели. Вие се съгласявате, че няма да използвате услугите на сайта и профилите в него за всякакъв вид комерсиална дейност (включително и не само, ескорт услуги, комерсиални или не свързани със запознанствата подкани, всякакъв вид материали поощряващи проституцията).

6. Вие се съгласявате, че в информацията за вашия профил, няма да включвате друга лична информация и координати за вас или за който и да е друг човек, освен тази, която ви е поискана от притежателя на сайта и която е задължителна и/или необходима за вашата регистрация и попълване на профил. Тази информация трябва да фигурира единствено и само на определените за това от притежателя на сайта места във вашата профилна страница. Ако подобна информация бъде включена във вашия профил, по преценка на притежателя на сайта, вие се съгласявате и давате разрешение на притежателя на сайта да направи следното : незабавно да деактивира и/или изтрие вашия профил, като така ще изгубите всичките си права в сайта. С цел отстраняване на нарушението, притежателя на сайта си запазва правото да премахне и заличи цялата или част от забранената или неподходяща за показване в сайта информация, и да позволи единствено на останалата - позволена от това споразумение информация, да бъде видима в сайта. След подобна интервенция, притежателия на сайта може, но не се задължава да възобнови регистрацията и правата на потребителя.

7. С вашата регистрация и с ползването на услугите на сайта, вие приемате, че неволно можете да бъдете изложени на обидни и нецензурирани материали в сайта, които може да са били публикувани от други потребители, хакери, или неопълномощени потребители. Моля отбележете, че съществува възможността, други потребители да използват получената информация за вас в действия, които може да ви навредят или наранят. Притежателят на сайта не носи отговорност за използването на всякакъв вид информация, която избирате да покажете, публикувате или разпространите на други потребители. BGSEX.NET - Не събира не изисква и не обработва лични данни и лична информация под никакъв предлог.

8. За да станете потребител на сайта bgsex.net и да можете да ползвате неговите услуги трябва първо да имате регистрация. Услугите, предоставени от сайта, са забранени за малолетни лица и с вашата регистрация вие декларирате, че сте най-малко но 18 (осемнадесет) години и че сте прочели и сте съгласни с общите условия за ползване на сайта. Притежателят на сайта не носи отговорност, ако информацията, която му е предоставена от потребителя е грешна или невярна. В сайта bgsex.net е забранено качването на снимки/видео съдържащи насилие или детска порнография. При нарушение екипът на bgsex.net запазва правото си да деактивира профила нарушил правилата и да подвете под отговорност лицето извършило това като уведоми съответните органи.

9. Притежателят на сайта не носи никаква отговорност за вашето ползване на Услугите на сайта. Те са за Ваша единствена и лична употреба и нямате право да разпространявате вашето Име/Псевдоним/и мейл и парола, позволявайки на други лица да използват Услугите на сайта чрез вашия потребителски профил и членство. Притежателят на сайта не носи отговорност за настъпили вреди в следствие на неправомерно използване на потребителско Име/Псевдоним и парола. Използването на Услугите на сайта е стриктно забранено за лица под 18 години, независимо от това дали те имат родителско съгласие.

10. Сайта bgsex.net и неговият притежател не носят никаква отговорност за възникнали събития, които могат да навредят, по какъвто и да е начин на потребителите на сайта, в следствие на използване на неговите услуги.

 

11. Напълно е забранено правенето на фалшив профил не жени и мъже, с цел подвеждане на потребителите на BgSex.Net. Същите ще бъдат баннати без предупреждение. 

 

***

 

С Решение по дело С-275/06 СЕО установи, че интернет доставчиците на услуги на информационното общество НЯМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЪОБЩАВАТ ЛИЧНИ ДАННИ, за да осигурят ефективна защита на авторски права.

В Решение по дело С-275/06 СЕО сочи, че „Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия, Директива 2001/29/ЕО за авторското право и сродните му права, Директива 2004/48/ЕО правото върху интелектуалната собственост и Директива 2002/58/ЕО неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации НЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ … ДА ПРЕДВИДЯТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ЗА ДА ОСИГУРЯТ ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО В РАМКИТЕ НА ГРАЖДАНСКО ПРОИЗВОДСТВО”

В тази връзка BGSEX.NET предупреждава, че не събира лични данни и не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

С Решение по дело C 360/10 СЕО регламентира, че “Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия, Директива 2001/29/ЕО за авторското право и сродните му права, Директива 2004/48/ЕО правото върху интелектуалната собственост, разгледани заедно и във връзка с изискванията, произтичащи от защитата на приложимите основни права, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпореждане, постановено от национален съд срещу доставчик на услуги за съхраняване на информация, да въведе система за филтриране …с която да може да се идентифицират електронните файлове, съдържащи музикални, кинематографски или аудио-визуални произведения, за които се твърди (автор, ползвател, продуцент, ищец, евентуален правоносител), че се притежава право върху интелектуална собственост, за да се блокира предоставянето в полза на потребителите на достъп до посочените произведения, който нарушава авторските права”

 

Като потребител на услугите на сайта и с вашата регистрация, вие се съгласявате че : Вие ще ползвате Услугите на сайта единствено по начин, който е разрешен и легален, съгласно всички приложими закони и разпоредби. Този начин трябва да е позволен и от условия и правила, описани в настоящото съгласие.